česky deutsch

Technologie

Stavební systém BetongProč Betongtechnologie zdicích betonových skořepinových tvárnic - levná, jednoduchá, ověřená praxí v různých klimatických podmínkách

Proč Betonginteligentní ekologické stavby bez rosných bodů, plísní a potřeby vytápění obvodových stěn

Proč Betongspojení velmi nízkých investičních a provozních nákladů s celoroční tepelnou pohodou bydlení a velkou úsporou energieProč Betongroční náklady na vytápění RD od 5 000 Kč bez nutnosti dalších investic, údržby rekuperačních jednotek, tepelných čerpadel atd.

Proč Betongzdicí stavební materiál na 1m2 nezatepleného nosného zdiva (plot, garáž, sklad, opěrná zeď, bazén) : 290 Kč

Proč Betongzdicí stavební materiál na 1m2 zatepleného nosného zdiva R=4,15 (rodinný dům, bytový dům) : 720 Kč

Proč Betongnízkoenergetický rodinný dům na klíč : 1.500.000 Kč

Proč Betongplot ze zdicích betonových skořepinových tvárnic Betong ® 20m dlouhý 2m vysoký (materiál) : 11.840 Kčvíce zde

tank22.png

Technologie - obecný popis

Představujeme Vám u nás zcela novou konstrukci a koncepci stavby domu, v západní Evropě však běžně používanou již desítky let. Jedná se o zdicí systém „z tenkostěnných, skořepinových betonových tvárnic nové generace“ v kombinaci s „Izolačním sendvičovým komplexem“.

Velmi zkratkovitě lze postup výstavby definovat tak, že se nejdříve postaví nosné zdi o tloušťce 20 cm z tenkostěnných - skořepinových betonových tvárnic, pak se provedou instalační rozvody a nakonec se zevnitř nalepí izolační sendvičový komplex, který zabezpečí tepelnou izolaci domu.

Co přispělo k tomu, že se uvedený stavební systém stal v západní Evropě dominantním?

Dům je zde hodnocen ze 3 funkčních hledisek, pochopitelně vždy v kombinaci s hlediskem finančním.

1. hledisko: Boj proti tepelným ztrátám.

Vzhledem ke skutečnosti, že běžné zdící materiály nejsou schopny plnit současné vysoké požadavky na tepelnou izolaci (např. pálené cihly mají velmi malou tepelně izolační schopnost), řeší se tepelně izolační nedostatečnost zdiva zaizolováním domu zcela nezávisle „Izolačním sendvičovým komplexem“ o velké izolační schopnosti. Tepelná izolace domů se v západní Evropě volí enormní, několikanásobně větší, než je v české republice obvyklá. Tepelný režim v domech se neřeší nežádoucí akumulací tepla. Tepelně izolační komplex je přilepen zevnitř domu a tvoří souvislou izolační vrstvu eliminující veškeré tepelné mosty. Systém, který dokonale tepelně izoluje a minimálně akumuluje teplo, umožňuje velmi úsporné vytápění, jehož délka se omezuje pouze na dobu pobytu v domě. Otop v domě začíná příchodem a končí odchodem obyvatel domu či bytu. Takový úsporný režim vytápění v kombinaci s vysokým tepelným odporem tepelně izolačního komplexu skýtá záruku významných úspor nákladů na teplo.

2. hledisko: Investiční náklady.

Jedná se o to, jak postavit co nejkvalitnější stavbu za co nejméně peněz. Můžete libovolně srovnávat různé stavební systémy, ale nedostanete se k tak nízkým cenovým relacím, které nabízíme. To je také hlavní důvod, proč je tento systém používán stále častěji v celé Evropě a dokonce i v celém světě - v Číně, Indii, Africe, Kanadě, Jižní i Severní Americe.

3. hledisko: Odolnost proti povětrnosti a chátrání stavby.

V západní Evropě je zvykem ručit za kvalitu a barevnou stálost fasády 10 i více let. Tak dlouhou záruku může dát stavitel tehdy, když je dům postaven z betonových, prakticky nenasákavých tvárnic nové generace. Betonové tvárnice se nerozhasí, nepraskají, nedrolí, nenasákávají vodou, neprostupuje ani nestoupá jimi vlhkost. Zůstávají suché, netrhají se mrazem, a to i když jsou volně vystaveny povětrnostním vlivům, jako například ploty, protihlukové bariéry apod... Oproti tomu musíme připomenout malou pevnost hliněných cihel, či pórobetonů a především jejich obrovskou nasákavost, s kterou je nutné neustále složitě bojovat.

4. hledisko: Ochrana proti násilnému vniknutí.

Protože se betonové tvárnice vyznačují velkou odolností proti mechanickému narušení, vykazuje i dům postavený z těchto tvárnic vysoký stupeň pevnosti a odolnosti proti násilnému vniknutí. Při stavbě je možné navíc zdi vyztužovat ocelovou výztuží jak vodorovně, tak svisle. Pokud se zabudují předokenní žaluzie, nemůže případný zloděj proniknout přes zeď, ani přes okna. Uvedené hledisko většina stavebníků dosud zcela ignoruje tím, že staví domy z různých měkkých pórobetonů, kde stačí ruční nářadí k narušení objektu.

Z výše uvedených hledisek je patrné, proč dům postavený touto technologií je považován ve světě za velmi kvalitní, přičemž však zůstává nejméně nákladný.V současné době si lze většinu poznatků rozšířit a ověřit v praxi ve Francii v oblasti Lyonu, kde se vzhledem k rozvíjející se výstavbě snadno vyhledají novostavby. Je prakticky vyloučeno zde najít dům postavený jinak, než z betonových tvárnic. Majitelé novostaveb se perfektně vyznají v problematice výstavby domů, znají dopodrobna všechny výhody výše i dále popsané a hlavně nestavěli by dům jinak přesto, že se i zde před 2. světovou válkou také běžně stavěly domy z pálených cihel.


Betonové skořepinové tvárnice - nejlevnější zdící materiál.

Dnes již značná část Evropy používá k výstavbě všech druhů staveb betonové skořepinové tvárnice nové generace. Například ve Francii tento zdící materiál představuje 93 % podíl ze všech stavebních prvků (nebudeme-li počítat litý beton). Systém se zde vyvíjí 50 let a je prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční.

Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, avšak při zachování vysoké kvality a široké variabilnosti použití, se betonové tvárnice staly doporučeným materiálem Evropskou unií.


Vliv tvárnic nové generace na životní prostředí.

Tvárnice nejsou zdravotně závadné ani radioaktivní, vzhledem k tomu, že se při výrobě nepoužívá žádný popílek, ani škvára (na rozdíl od některých jiných stavebních materiálů).

Betonové tvárnice jsou považovány za nejekologičtější stavební materiál vůbec. Při jejich výrobě není potřeba tepelné energie (na rozdíl od cihlářských výrobků), spotřebovává se velmi malé množství betonu s nejmenším možným množstvím cementu.Cement je jediným prvkem zatěžujícím životní prostředí vzhledem k množství tepla nutného při jeho výrobě.

Tvárnice Betong, které jsou vyráběny z čistého drceného dolomitu, jsou nejekologičtějším zdícím materiálem na trhu, jsou to prakticky zdící prvky z kamene.


Charakteristika tvárnice.

Tvárnice jsou precizně lisované, mají rovné stěny a přesné ostré hrany.

Jednou z kladných vlastností betonových tvárnic jsou plná dna,která umožňují používat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, protože při zdění se tvárnice obracejí dny vzhůru. Tvárnice zůstávají duté, vzduchové alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkové tepelně izolační vlastnosti zdi.

Rovná, plná dna umožňují pohodlné přesné zdění, navíc zvyšují pevnost tvárnice a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově.

Další kladnou vlastností tvárnice je skutečnost, že v tenké stěně nevyvzlíná vlhkost výše než do čtvrtiny výšky tvárnice a i ta posléze vyschne. Při stavbě ve vlhkém prostředí se používá první řada jako izolace proti vodě a tím pádem je druhá řada vždy suchá.

Ve Francii se nepoužívá izolace proti vlhkosti pod zdivo na betonovém základě, pokud je nad terénem. Nic však nebrání tomu 200 mm široký pás plastové izolace pod zeď dát.


Kvalitativní charakteristika tvárnic nové generace.

Pevnost.

Duté, skořepinové tvárnice Betong ® 20 vyrábíme běžně s pevností v tlaku 3,4 MPa, tj. 1 bm zdi unese 68 tun. Betong ® 15 vyrábíme s pevností v tlaku 4,5 MPa. Tvárnice lze vyrábět i s vyšší pevností.

Zvukově izolační vlastnosti.

Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své granulometrické struktuře a alveolám vzduchu uvnitř dobrým absorbérem zvuku. Vážená neprůzvučnost zdiva Betong ® 20 včetně omítek Rw = 53 dB, Betong ®15 Rw = 49 dB a Betong ®10 Rw = 45 dB.

Tepelně izolační vlastnosti.

Stavební systém s použitím tvárnic nové generace dělí konstrukci domu na dvě části. Nosná část,která je málo tepelně izolující, neboť betonové tvárnice mají pouze R = 0,4 , se zevnitř doplňuje enormní tepelně izolační vrstvou - „Izolačním sendvičovým komplexem“. Ten přiděláváme tak, aby vytvářel jednolitou homogenní vrstvu bez jakýchkoli tepelných mostů zvyšující hodnotu koeficientu tepelně izolačního odporu stavby až na úroveň R = 4-6.

Izolační komplex - nejlevnější tepelná izolace.

V západní Evropě se obvodové zdivo novostavby zásadně tepelně izoluje zevnitř Izolačním sendvičovým komplexem, který je zde nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem izolace domu.

dub_nsr.jpg izlep.jpg izlnalep.jpg

Zdůrazňujeme, že hovoříme výhradně o novostavbách. Zateplit starý, stávající dům zevnitř přináší těžkosti, zateplit jej zvenku je ještě složitější a mnohonásobně dražší. Je proto výhradně na staviteli, aby se sám rozhodl, jak si starý dům zateplí.

Izolační sendvičový komplex se vyrábí slepením expandovaného či extrudovaného polystyrenu, či desky z minerální vlny se sádrokartonovou deskou. Vzniknou tím desky 1200 mm široké, 2600-3600 mm vysoké. Na stavbě se zkrátí na výšku místnosti, zezadu se nanesou hromádky lepidla, celá deska se nalepí na vnitřní stěnu z tvárnic nové generace a zespodu se zaklínuje klíny . Další deska se srovná latí s předcházející a stejným způsobem se postupuje dál. Na zem pod desku se vloží hliníkový či plastový profil, aby se zabránilo poškození desek při mytí podlahy. Spáry se pečlivě přelepí páskou s parotěsnou zábranou a posléze se běžně překytují stěrkou.

Izolační sendvičový komplex je daleko pevnější než samostatná sádrokartonová deska. Je to pevný materiál, kterým nemůže proudit vzduch a který velmi kvalitně izoluje.

Má i další použití. Zabydlení podkroví se provádí např. tak, že se krokve ohoblují, definitivně natřou a desky Izolačního sendvičového komplexu se přišroubují na krokve sádrokartonem do interiéru. Pak stačí pouze vybílit. Zvenku se položí latě, krytina a střecha je hotova.

Dodávky izolačních komplexů zajišťujeme ve spolupráci s firmou Rigips.


Vyráběné typy tvárnic.

K základním typům tvárnic šířky 20 cm patří : průběžná, rohová(armovací,dělící), koncová(dělící) a věncovka. Dále vyrábíme tvárnice šířky 10 cm, 15 cm a stropní vložky vhodné pro stropy montované na stavbě.


Vhodnost použití.

Nejdůležitějším hlediskem při volbě vhodnosti použití je, že zdivo domu z tvárnic nové generace je stále suché, dýchá, uvnitř zdi je vzduch. V tom je další velká výhoda proti tradičním stavebním materiálům, které trpí velikou nasákavostí, sají vodu jako houba a dlouho vysychají.

Tvárnice nové generace odolávají povětrnosti - stáří jim neubere na pevnosti, ani kvalitě. I když na tvárnice léta prší, nikdy se nehasí, nedrolí, nepraskají, nehnijí. Proto mají všestranné použití - garáže, dílny, provozovny, stáje, základy, spodní zdivo. S výhodou je rovněž možné je používat pro stavby nekryté, pod volným nebem, jako jsou např. ploty pozemků, protihlukové bariéry, či obrubníky a to bez jakékoliv omítky nebo krytů.

Zdivo garáží, dílen, plotů, skladů, různých provozů se ve většině případů nestěrkuje ani zvenku, ani zevnitř, pouze se pečlivě zaspáruje. Celkový vzhled stavby se dá vylepšit použitím tvárnic barevných, případně lze zdivo dodatečně natřít nebo nastříkat fasádní barvou.

Tvárnice se dají bez problému udržovat v čistotě, neboť je lze čas od času ostříkat tlakovou vodou jak zevnitř tak zvenku, čímž odstraníme nežádoucí prach a nečistoty.


Způsob použití na stavbě.

Nosná zeď z betonových tvárnic nové generace se staví vždy v tloušťce 197 mm. Tvárnice se obrací při zdění dny vzhůru, což umožňuje je používat tak jednoduše, jako by se zdilo z plných bloků. Zeď zůstává pochopitelně dutá, tvárnice se nezalévají betonem.

Tvárnice Betong ® se nespojují maltou, ale polosuchou betonovou směsí, kterou vytvoříme smícháním 500 kg jemného písku se 75 kg cementu. Při zdění se betonové tvárnice srážejí nasucho k sobě (plným dnem vzhůru), nanáší se na ně polosuchá betonová směs o tloušťce do 1 cm a zalévají se zámky mezi nimi.

dub_stav.jpg

Při zdění je třeba si uvědomit, že tvárnice klademe na betonek, jehož zpracovatelnost je kratší, než u běžné malty. Rozděláváme proto spíše menší množství, takové, které zpracujeme do 30 minut.


Akumulace tepla.

Velmi často slýcháme pojem „akumulace tepla“. Tento pojem se objevoval zejména během druhé světové války, kdy se především v Německu topilo briketami ve velkých kachlových kamnech.Tato kamna byla velmi účinná a měla malou spotřebu, ale teplo začala vydávat až po 12 hodinách. Nebylo je možno regulovat a proto se využívalo tepla naakumulovaného ve zdech. Dnes je teorie využívání akumulace tepla při vytápění v západní Evropě kategoricky odmítána. Moderní otopová soustava tzv. Euro-topení totiž musí dle evropské normy vytopit byt za 15-30 minut, aniž by se předtím topilo. To nelze splnit s velkou akumulací. V dnešní době se aktivace topení programuje, až na dobu příchodu obyvatel domu, zaměstnanců firmy, či hostů hotelů a pod. Jinak se zásadně netopí. Ráno se 15-30 min před vstáváním topení zapne, a tudíž vstáváte do tepla, neboť stěny mají koeficient tepelného odporu R = 4 - 6.

Od akumulace tepla jako argumentu se pomalu začíná upouštět. Se vzrůstající cenou energie tato argumentace sama vymizí, neboť investoři začnou dbát na skutečně kvalitní izolaci, tedy ne tak jako doposud.


Jak izolaci umísťovat.

Občas se v některých oblastech setkáváme s názorem, že je třeba izolovat dům zvenku přesto, že se od tohoto systému ve vyspělém světě ustupuje. Američané izolují domy zevnitř, Skandinávci mají vyhlášené dřevostavby které izolují také zevnitř, dokonce i Eskymáci izolují iglů kůžemi zevnitř, nedávají je zvenku. Ideje o izolaci zvenku jsou v rozporu se stavebními trendy v Evropské unii.

V neposlední řadě si každý může provést i ekonomický rozbor. Izolaci zvenku může provádět pouze specializovaná firma a potřebuje lešení. Cena dobré venkovní izolace v tloušťce okolo 6 cm, neboť ztěží můžete aplikovat silnější, přijde až na 1000 Kč/m2. Izolační komplex o tloušťce 14 cm však přijde na 400 Kč/m2 včetně sádrokartonu, tudíž není třeba pracně nanášet omítku. Nalepení komplexu v místnosti udělá 1 pracovník za 1 den a to svépomocí . Kvalita povrchu je naprosto neporovnatelná. K tomu se ještě šetří nemalé částky za sekání rozvodů ve zdech. Přišroubuje-li se pracně izolace zvenku, zamezí se dýchání fasády ven, ve které budou kondenzovat páry, neboť není parotěsnou zábranu zevnitř. Stěny pak začnou plesnivět, či hnít.

Izolace zevnitř řeší zásadním způsobem problém studené stěny, tedy zdroj možné kondenzace na ní a pochopitelně pocit zjevné nepohody. Zapomíná se na to, že pokud je teplotní rozdíl mezi zdmi a vytápěným prostorem větší než 3 °C, stéká již po zdech studený vzduch a vytváří tak v interiéru evidentní nepohodu. Nelze tedy přes den, kdy je dům prázdný netopit, protože při návratu večer domů by nebylo možné zdi vyhřát a celý večer bychom pociťovali chlad.


Vnitřní nosná zeď.

Vnitřní nosná zeď se staví obvykle o tloušťce 200 mm opět z betonových skořepinových tvárnic. Aby zeď nevytvářela tepelné mosty v dotyku s obvodovou zdí, vynechá se zde mezera pro tepelnou izolaci dle Obr.1. Nakonec tedy plášť domu tvoří nosná zeď zevnitř krytá Izolačním komplexem bez přerušení (bez tepelných mostů) a teprve od něj probíhá vnitřní nosná zeď.

detnap.gif detroh1.gif


Osazení oken a dveří.

Okna a dveře se zásadně montují zevnitř nosné, obvodové zdi viz Obr.2. Dveře, či okno, jejichž rám je větší než vynechaný otvor ve zdi, se přiloží na vnitřní líc zdiva, které je dokonale rovné a svislé, a pomocí úhelníků a hmoždinek se uchytí. Před položením okna nebo dveří na zeď se z boku na rám aplikuje tenká vrstva silikonového tmelu pro dokonalé utěsnění této nepatrné spáry. Následně se kolem oken a dveří na vnitřní líc betonového zdiva přilepí Izolační komplex.

detokno.gif

montáž okna

Okna nebo dveře se vyvažují pouze vodorovně, neboť svisle jsou vedeny přesnou zdí. Uchycení je rychlé, přesné, pevné a daleko snazší než osazení okna praktikované v klasické stavební praxi.


Předokenní žaluzie, okenice.

Při stavbě moderního domu je jednou ze základních otázek zabezpečení domu proti zlodějům (zvláště v přízemí). Další prioritou je zamezení úniku tepla z domu. Stěny s koeficientem tepelného odporu R = 4 - 6 jsou dokonale izolovány, tudíž nejslabším článkem jsou pochopitelně okna. Právě z toho důvodu se velmi často používají předokenní žaluzie přesto, že jejich pořizovací hodnota je o něco vyšší. Občas jsou nahrazovány dřevěnými nebo plastovými okenicemi. Vzhledem k tomu,že předokenní žaluzie zabírají hodně místa, tak se často se umísťují do truhlíků nad okny. Umělohmotný truhlík se speciálním žebrovým vyztužením je konstrukčně řešen tak,že slouží zároveň jako nadokenní překlad.

Předokenní žaluzie přinášejí velké zlepšení tepelně izolačních vlastností a pohody domů. Eurookna mají tepelný odpor R = 2 - 2,5 i více. Žaluzie převážně plněné polyuretanovou pěnou se dají těsně uzavřít a vytvoří spolu se vzduchovou mezerou mezi oknem a žaluzií další významný tepelný odpor v hodnotě 30 - 50% tepelného odporu okna.

Celkem okno + vzduchová mezera + vnější žaluzie mají R = 3,5 často i více.

Proto je vhodné zatahovat na noc vnější žaluzie, které brání úniku tepla ven. V létě je pak vhodné žaluzie zatahovat především ve dne a to z toho důvodu, aby teplo okny nepronikalo do místnosti. Máme-li zároveň enormní tepelné izolace na vnitřních stěnách, pak se nemá teplo jak dostat dovnitř a uvnitř je chládek.

Pokud nechcete použít nákladné předokenní žaluzie, je vhodné zvolit okenice, u kterých je efekt obdobný.


Vnitřní příčky.

Vnitřní příčky nenosné se staví lehké, montované, pokud možno s co nejmenší akumulací tepla. Pro příčky lze využít i betonové skořepinové tvárnice šířky 10 a 15 cm - Betong ®10 a Betong ®15.


Topení, ventilace.

Je pochopitelné, že pokud je uvnitř domu na stěnách enormní tepelná izolace v podobě Izolačního komplexu s koeficientem tepelného odporu R = 4 - 6, nebude spotřeba tepla na vytápění domu kolem 30 KW, ale pouze 7 - 10 KW. Radiátory pak budou minimálních rozměrů a pro rozvody stačí trubičky průměru 12 -19 mm.


Rozvody.

Všechny rozvody jsou převážně vedeny v umělohmotných krcích. Ať to jsou kabely elektroinstalací nebo trubičky rozvodu topení o průměru 12 - 19 mm z mědi nebo plastu.

hodosenr.jpg dubpodl1.jpg

Vodorovně se krky pokládají na podlahu, kde se posléze zalijí vrstvičkou betonu (alternativně je lze rozvádět pod stropem). Svisle tak, že se v Izolačním komplexu před jeho přilepením vydlabe drážka, v místě kde potřebujeme se provrtá v sádrokartonové desce komplexu díra a krk s rozvodem se protáhne dovnitř místnosti. Izolační komplex se lepí až nakonec, když jsou již všechny rozvody hotovy. Krky s kompletně zapojenou elektroinstalací v přesných délkách včetně hlavní rozvodnice, která se nachází obyčejně uprostřed domu se přivezou již hotové z dílny . Nejlepší je elektrické rozvody spouštět ze stropu okolo zárubní vnitřních dveří tam, kde jsou obvykle vypínače. Pro ty se předtím přišroubují el. montážní krabice s bočními úchytkami na vnější boky zárubní. V žádném případě neprosekávají a neramlují drážky ve zdivu, ani se zdivo nebourá, jak je to nezbytné v klasické stavební praxi. Tím se na jednoduchosti a minimální pracnosti vnitřních rozvodů šetří další značné částky.


Centrální vysavač.

V Izolačním komplexu lze též pohodlně rozvést trubky centrálního vysavače zakončené speciálními zděřemi umístěnými, pokud to je možné, co nejblíže dveří. Ve vnitřních nosných zdech je možné snadno prorazit pouze tenké betonové dno tvárnic nové generace a nainstalovat zde svisle rozvod. Vlastní motor vysavače, zvukově odizolován, se umísťuje na půdu. Odsávaný vzduch po filtraci vyfukuje nad střechu.

Tento systém je dalším podstatným zlepšením životního prostředí v domě neboť vysavač vždy určité větší či menší procento prachových částic již není schopen zachytit. Běžný vysavač v domácnosti část prachu opět vyfukuje do místnosti, kde se pak znovu usazuje. Mimo částeček prachu rozviřuje a rozfukuje také bakterie a viry, čímž napomáhá roznášení nemocí. Centrální vysavač vše vyfukuje mimo dům. I obsluha je podstatně snazší, stačí přijít do místnosti pouze s hadicí, připojit jí do zděře a luxovat.


Stropní konstrukce.

Pro stropní konstrukce se v západní Evropě používají železobetonové předepjaté nosníky ve tvaru obráceného T (tzv. putrely) v kombinaci s betonovými stropními vložkami viz. sekce: spolupracujeme/stropní systémy/Stropní systém RECTOR - RECTOBETON.

Stropní podhled se vytvoří zavěšením sádrokartonové desky, což je považováno za nejlevnější řešení, přičemž do několikacentimetrové mezery podél obvodových zdí (nejčastěji okolo 7 cm) se vloží asi 800 mm široký pás minerální plsti.

Nahoře na stropě se pokládá tepelná izolace a plovoucí podlahy. Je možné přišroubovat místo obyčejného sádrokartonu přímo Izolační komplex v síle dle uvážení.


Další triumf - homogenní konstrukce bez trhlin.

Nesmíme zapomenout na další velký triumf betonových tvárnic a to, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů a omítky podobných vlastností, tedy celý dům je z materiálu stejné povahy. Homogenní konstrukce celého domu omezuje na minimum riziko poškození z titulu vnitřního pnutí, jiného materiálu, či z různého tepelného zahřátí různých barevných odstínů omítek z vnějšku domu.

Betonové tvárnice garantují kompaktnost, homogenitu a perfektní stav stavby po dlouhou dobu její životnosti. Každý má tedy možnost i v České republice začít konečně stavět na solidnosti, kterou nabízíme pro vytvoření velkého komfortu bydlení.

My předkládáme stavbu domu za pomoci tvárnice nové generace ve spojení s Izolačním komplexem zevnitř, coby novinku. Ve Francii však po desítkách let užívání však již popisovaný systém tak zevšedněl, že je považován za tradiční stavitelství.


Další možnosti skladby zdiva.

Pro příznivce klasických způsobů zateplování uvádíme další možmosti skladby zdiva :

  1. Vnější kontaktní zateplovací systém.
  2. Sendvičové zdivo.

s10_20.gif s20_10.gif
vnejsiz.gif

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránku · © 2010 - 2021 Be-Tong spol. s r.o. · Počet návštěv: 977531 (56938)
Rozcestník řemeslných firem | optimalizace PageRank.cz | Infofirmy.cz | Stavebnictví a reality on line | bazény, zastřešení | Cent.cz | CZIN.eu | Toplist.cz |